Pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění bydlení za rozumnou cenu!

profese
Pojištění odpovědnosti
» sjednat online «
vaše nezávazná poptávka
Online sjednání
Za sjednání online
bonus 100 Kč!

Stačí jedna malá nepozornost nebo špatný krok a neštěstí je hotovo. Při nákupu v obchodě můžeme shodit vázu, děti mohou při fotbale rozbít okno. Všechny tyto a další nepozornosti jsou více méně omluvitelné a stávají se každému. Někdo tyto škody musí zaplatit. Zákon zde hovoří zcela jasným způsobem: kdo způsobí druhému škodu, nese za tuto škodu plnou odpovědnost. I ti sebeopatrnější a nejsvědomitější z nás by měli mít jistotu, že toto osobní ohrožení ze svého života vyloučili. Proto je zde: pojištění odpovědnosti za škodu od Allianz.

Pojištění odpovědnosti za škodu, co mohu pojistit?

 • Škody usmrcením a na zdraví
 • Škody na majetku
 • Jiné majetkové škody vyplývající z výše uvedených škod
 • Povinnost zaplatit regresní náhradu zdravotní pojišťovně

Je na Vás, jakou variantu pojištění odpovědnosti za škodu si zvolíte

Lze si vybrat z variant NORMAL, OPTIMAL, EXKLUZIV. Tyto varianty se od sebe liší rozsahem pojištění a výší limitů pojistného plnění, které určují maximální možnou výši náhrady škody.

Pojištění odpovědnosti za škodu představuje v tomto případě optimální řešení. Převezme náhradu způsobených škod nastalých na celém území ČR ale i na ostatním území Evropy, a to za Vás a osoby žijící s Vámi ve společné domácnosti.

Rozsah pojištění odpovědnosti za škodu

Exkluziv - limit volitelně od 2mil. do 20mil. Kč
Optimal - limit 1 000 000 Kč
Normal - limit 500 000 Kč
 • činnosti běžné v občanském životě
 • vedení domácnosti pojištěného a provozu jejího zařízení
 • rekreačním sportu
 • rekreační cyklistice
 • rekreační jízdě na koni
 • chovu jednoho psa a jiných domácích zvířat, drobných živočichů a včel
 • výkonu vlastnictví k rodinnému domu nebo bytu v os. vlastnictví, pokud jej pojištěný užívá k trvalému bydlení
 • svépomocném provádění drobných stavebních prací
 • používání malých plavidel k rekreačnímu sportu a rekreaci
 • výkonu vlastnictví k rodinnému domu nebo bytu v os. vlastnictví, pokud je využíván k trvalému bydlení
 • legální držbě a používání zbraní k soukromým účelům
 • chovu více psů
 • chovu hospodářských zvířat, která jsou ve vlastnictví pojištěného
 • užívání pronajaté nemovitosti (do 5 000 000 Kč)
 • řechodném pobytu pojištěného na ostatním území Evropy
 • povinnost uhradit náklady léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou (do 1 000 000 Kč)

Pro majitele bytových domů je určena varianta pojištění: Bytové domy

Pojištění odpovědnosti Bytové domy
Limitvolitelně od 1 mil. Kč do 20 mil. Kč
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škody vyplývající z:
 • Výkonu vlastnictví k bytovému domu
 • Provozu zařízení bytového domu
 • Svépomocného provádění drobných stavebních prací (vztahuje se i na osoby, které pojištěný těmito pracemi pověřil)
 • Povinnost uhradit náklady léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou (do 1 000 000 Kč)

Pro majitele rekreačně obývaných objektů nabízíme:

Pojištění odpovědnosti pro rekreačně obývané objekty
Limit500 000 Kč1 000 000 Kč
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škody vyplývající z:
 • Výkonu vlastnictví rekreačně obývané nemovitosti
 • Svépomocného provádění drobných stavebních prací (vztahuje se i na osoby, které pojištěný těmito pracemi pověřil)
Získejte bonus 100 Kč za online sjednání pojištění odpovědnosti za škodu.

Zeptejte se nás pomocí nezávazné poptávky

Vaši nezávaznou poptávku zpracujeme, zašleme nabídku a budeme Vás kontaktovat.
Ověření proti spamu
  Co z následujícího je kulaté - stůl, židle nebo kolo? (odpověď je jedno slovo)